Cam Kết An Toàn Cho Dịch Vụ Xe Riêng Đưa Đón Mùa COVID-19

1.Vệ sinh xe và mở cửa thông thoáng

2. Thường xuyên vệ sinh sâu

3. Trang bị nước rửa tay/ thiết bị vệ sinh tay

4.Nhân viên phải đeo khẩu trang